Sıkma Baş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sıkma Baş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sıkma baş", genellikle bir kişiye yönelik olarak kullanılan bir ifadedir ve karşınızdaki kişinin daha fazla konuşmasını istemediğinizi veya rahatsız olduğunuzu ifade eder. Bu tabir, bir konu hakkında daha fazla uzatılmış veya ayrıntılı konuşmaktan kaçınmak veya bir tartışmanın veya sohbetin sona ermesini istemek amacıyla kullanılırken, keskin bir ifade içerir. "Sıkma baş" terimi, birinin daha fazla sözünü kesmeye veya durdurmaya yönelik bir ifadedir ve genellikle karşınızdaki kişiye karşı sabrınızın tükendiğini veya daha fazla dinlemek istemediğinizi belirtir.

Bu ifade, genellikle rahatsız edici veya gereksiz uzun bir konuşma veya anlatımın ardından kullanılırken, bu tür bir durumu nazik bir şekilde sonlandırmak veya kesmek amacı taşır. "Sıkma baş" ifadesi, kişiler arasındaki iletişimin etkili ve verimli olmasının önemini vurgularken, aynı zamanda sabrın ve hoşgörünün sınırlarını ifade eder. Bu tür ifadeleri kullanırken, karşınızdaki kişiye karşı saygılı bir dil kullanmak ve iletişimde olumsuz bir tonu önlemek önemlidir.

Hakaret mi?


Sıkma Baş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "İktidarın özgürlük diye yutturduğu sıkma başlı mantolu bir kadın töreni yönetiyor. Atatürk'ün öğretmeni asla bu kıyafette olamaz. Böyle bir suç varsa defalarca işledim işliyorum" şeklinde yorumlarda bulunduğu olayda, sanık savunması ve yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, sanığın doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip ilgili mahkeme kararını eleştirme amacı güttüğü, yine yorumlarda geçen "Sıkma baş" kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının "kadınların ince bir kumaşla saçlarını sararak yaptıkları bir saç bağlama biçimi", "bu biçimde taranan saçın bir örtüyle tamamen kapatılmış hali" şeklinde olduğu ve hakaret unsuru içermediği, yorumlarda geçen diğer sözlerin de nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39969 Karar: 2017/11555 Tarih: 24.10.2017

"Sıkma Baş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.