Arıza

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Arıza"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Arıza" bir sistemin beklenmeyen bir şekilde çalışmaması veya normal işlevini yerine getirememesi durumunda kullanılan bir terimdir. Arıza, birçok farklı sistem veya cihaz için kullanılabilir, örneğin otomobillerde, elektronik cihazlarda, ev aletlerinde vb. Arıza, genellikle sistemin bir parçasının bozulması, hasar görmesi veya işlevini yerine getiremeyecek durumda olması nedeniyle oluşur. Bu durumda, arızanın nedeni tespit edilir ve giderilmesi için çözüm yolları aranır. "Arıza" kelimesi ayrıca, bir insanın veya topluluğun işlevinde veya davranışında bir sorun olduğunda da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Arıza kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılanın sanığa ait dükkandan çıkarken x-ray cihazının alarmının çaldığı ve sanığın katılanın üzerini aratmak istediği, katılanın üzerini aratmak istemeyip "Cihaz arızalıdır" demesi üzerine sanığın katılana söylediği "Arıza sensin" sözlerinin kaba ve nezaket dışı davranış olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/34955 Karar: 2015/291 Tarih: 01/07/2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana yönelik olarak Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazdığı ve katıldığı TV programında söylediği kabul edilen sözlerin (Yerel gazeteci tarafından, belediye başkan adayı hedef alınarak: Bu garabet hanımın, aklıyla da çok arası yok, bu kadının ruh halinin çok bozuk olduğunu öğrendim, senin gibi memleketine hakaret edecek derecede bira arızaya oy vermeyen ... Partilileri de yürekten kutluyorum, son olarak 30 Mart seçimlerinde ...'e nasıl ve kimlerin tavassutuyla gönderildiğini bilmediğimiz gayriciddi bir adayın gönderilmesi,...'i teşkilatlarımızın görüşünüzü almadan böylesine psikolojisi kesinlikle bozuk adaylara bırakabiliyorsanız, bu kadını bizim başımıza... Partisi'nin de başına bela ettiler, çünkü kadın normal değil muhatabın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10294 Karar: 2018/6869 Tarih: 07/05/2018

"Arıza" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.