Kafatasçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafatasçı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafatasçı, kafatasçılıktan yana olan (kimse, görüş) demektir. Kafatasçılık ise insanları kafataslarının biçimine göre değerlendiren görüş veya bir düşünce, inanç vb. ne körü körüne bağlılık demektir. Bu görüş ırkçılıkla ilişkilidir. Kafatasçı kelimesi sıfat olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Kafatasçı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Siyasi kişi tarafından, miting esnasında Başbakana hitaben: Irkçı, kafatasçı, en büyük terörist sensin, sen devlet terörünün başısın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık …müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/717 Karar: 2019/13155 Tarih: 26.09.2019

"Kafatasçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.