Padişah Bozuntusu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Padişah Bozuntusu "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Padişah Bozuntusu" terimi, Türkçe dilinde kullanılan eski bir deyimdir ve genellikle bir kişinin kendini büyük göstermeye çalışan, kendini beğenmiş, ukala veya kibarlık yapmaya çalışan biri için kullanılır. Bu ifade, kişinin gerçek değerinin veya yeteneklerinin üzerinde bir özgüvenle davranmasını anlatmak için kullanılır.

Padişah Bozuntusu deyimi, genellikle sosyal ilişkilerde veya iletişimde kişinin aşırı özgüveni veya kendini beğenmişliği nedeniyle olumsuz bir şekilde değerlendirilmesi durumunda kullanılır. Bu ifade, kişinin gerçek yeteneklerini abartılı bir şekilde sunduğunu, başkalarını küçümseyerek veya önemsemeyerek davrandığını ifade eder. Padişah Bozuntusu olarak nitelendirilen kişiler, genellikle çevrelerindeki insanlarla uyumsuzluk yaşayabilir ve etraflarındaki insanların gözünde samimiyetsiz veya itici bir izlenim bırakabilirler.

Hakaret mi?


Padişah Bozuntusu kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İddianameye konu sözler (Siyasi partiye ait pankart yazısıyla, Bay bakan hedef alınarak: Padişah bozuntusuna bir çift sözümüz var! bu halk sana boyun eğmez) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5604 Karar: 2017/9633 Tarih: 26.09.2017

"Padişah Bozuntusu " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.