Çemkirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çemkirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çemkirmek" hafifçe ve kısa aralıklarla homurdanmak, mırıldanmak veya şikayet etmek anlamına gelir. Genellikle dikkat çekmek, rahatsızlık veya memnuniyetsizlik ifade etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu kelime, hafif bir şekilde yakınmayı veya şikayet etmeyi anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Çemkirmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği kaba söz niteliğindeki sözlerin (Avukat tarafından, zabıt katibine: Ne çemkiriyorsun, siz alıştırmışsınız buradaki avukatları) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3360 Karar: 2017/14995 Tarih: 18.12.2017

"Çemkirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.