Kürt Müsün?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kürt Müsün?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kürt Müsün?" ifadesi, bir kişinin etnik kökenini veya kimliğini sorgulayan veya öğrenmeye çalışan bir sorudur. Bu ifadeyle kişi, muhatabının Kürt etnik kökenine mi sahip olduğunu sormaktadır. Ancak bazen bu tür bir soru, kişinin etnik kökenini belirlemeye çalışmanın ötesinde, ayrımcılık veya önyargı taşıyan bir amaçla da kullanılabilir.

Bu tür bir sorunun kullanımı, kontekstine bağlı olarak hoşgörü ve saygı prensiplerine uygun şekilde yapılmalıdır. Etnik köken veya kimlik konuları hassas olabilir ve insanların bu tür sorulara tepkisi farklılık gösterebilir. Bu nedenle böyle bir soruyu sormadan önce, niyetinizin saygılı ve anlayışlı olduğundan emin olmalısınız. Toplumsal ilişkilerde ve iletişimde hoşgörü, anlayış ve saygı önemlidir. Etnik köken gibi hassas konularda da duyarlılık göstererek iletişim kurmak, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur.

Hakaret mi?


Kürt Müsün? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Müştekinin etnik kökeni ile ilgili diğer sözün (Sen Kürt müsün, söylediklerimi anlamıyor musun) ise sanıkça kabul edildiği ve tanık beyanlarıyla sabit olduğu, ancak bu sözün hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarını oluşturup oluşturmadığının irdelenmesi gerektiği, sanığın da bu sözü söyleme kastının "Amcam hastanede yatıyordu, hasta bakıcı odasındaki oksijen aparatını müşteki bağlayamadı, biz de başka bir odayı yatıralım dedik, ancak o odada da müşteki oksijen aparatına bağlayamadı, bu duruma sinirlenerek 'bu kalabalık niye burada hepiniz çıkın' dedi, biz de 'hasta yattıktan sonra çıkacağız, sadece bir kişi kalacak' dedik, ancak müşteki halen daha direnmeye devam etti, ben de ona hitaben söylediklerimi anlamadığım düşünerek bu sözü söyledim" demesi karşısında hakaret suçunun unsurlarında şüphe oluştuğu, şüpheden sanık yararlanır ilkesi doğrultusunda bu sözün somut olayda hakaret kastıyla söylenmediği kabul edilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18.CD Esas: 2015/6333 Karar: 2015/9332 Tarih: 27.10.2015

"Kürt Müsün?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.