Seni Burada Görmek İstemiyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Burada Görmek İstemiyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni burada görmek istemiyorum" ifadesi, bir kişi veya grup için, belirli bir yerde veya durumda olmalarının istenmediğini ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin karşı taraftan uzaklaşmasını veya orada bulunmamasını talep ederken, karşı tarafın varlığının hoş karşılanmadığını vurgular.

Hakaret mi?


Seni Burada Görmek İstemiyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye parmağını sallayarak "Seni burada görmek istemiyorum, buradan çek git" biçiminde söz sarf etmekten ibaret eyleminin kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/21426 Karar: 2013/13563 Tarih: 06.05.2013

"Seni Burada Görmek İstemiyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.