Adamsan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamsan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamsan" ifadesi, Türkçede bir kişiye meydan okuma veya bir şey yapmalarını istediğinizde kullanılır. Genellikle, bir kişinin cesaretini, dürüstlüğünü veya sorumluluğunu sınamak için kullanılır. Bu ifade, bir kişiye bir eylemde bulunma veya bir durumu düzeltme konusunda cesaretlendirici bir şekilde seslenir.

Örnek olarak, "Adamsan, hatalarını kabul et ve düzelt" şeklinde kullanılabilir. Bu durumda, kişinin hatalarını kabul etmesi ve düzeltmesi gerektiği ifade edilir ve bu şekilde daha saygın bir karakter sergileyeceği ima edilir.

Hakaret mi?


Adamsan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura yönelttiği "Adamsan, delikanlıysan, maçlarımıza bir daha çıkma" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, yerel mahkemenin gerekçe ve uygulamasının yerinde olduğu anlaşılmakla...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6596 Karar: 2018/3647 Tarih: 14.03.2018

"Adamsan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.