Tahrikçilik Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tahrikçilik Yapmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tahrikçilik yapmak," bir kişinin kışkırtıcı veya provoke edici davranışlarda bulunarak başkalarını tahrik etmeye çalışması anlamına gelir. Bu tür davranışlar, genellikle insanları öfkelendirmek, tepki göstermek veya olumsuz bir şekilde yanıt vermek için tasarlanmıştır.

Hakaret mi?


Tahrikçilik Yapmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın duruşmada savunmasını yaptığı sırada karşı tarafın vekili olan katılanın beyanlarını kastederek söylediği "Müşteki sanık müdafi... az ince bahsettiği olaylarla ilgili sürekli tahrikçilik yapmaktadır. Söylediği şeylerin asla astar yoktur. Kendisi bu olaylarla ilgili palavracıdır" şeklindeki sözlerinin TCK'nın 128. madde- sinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39471 Karar: 2014/32879 Tarih: 13.11.2014

"Tahrikçilik Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.