Saçmalık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saçmalık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saçmalık", anlamsız, mantıksız veya gerçekçilikten uzak olan şeyleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir durumun veya birinin söylediği şeylerin ciddiyetten uzak, anlamsız veya mantıksız olduğunu ifade etmek için kullanılır. "Saçmalık" kelimesi, gerçeklikle örtüşmeyen veya mantıksız bir düşünce veya durumu tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Saçmalık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdurlara hitaben söylediği kabul edilen "Siz kim oluyorsunuz, siz bize ceza yazamazsınız sizin yaptığınız saçmalık" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/21805 Karar: 2020/5380 Tarih: 03.03.2020

"Saçmalık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.