Büstünü Sikerim (Sinkaf Ederim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Büstünü Sikerim (Sinkaf Ederim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Büstünü sikerim" ifadesi argo bir ifadedir ve cinsel içerikli bir anlamı vardır. Bu ifade, birinin cinsel organını bir nesne veya kişiyle ilişkilendirdiği, ona zarar vereceğini ve onu kontrol altına alacağını ima eder.

Örneğin, bir kişi, kendisine kötü davranan bir başka kişiye "Büstünü sikerim" diyerek, onu aşağılamaya çalışabilir veya tehdit edebilir. Ancak, bu ifade aynı zamanda cinsel taciz veya şiddet olarak algılanabileceği için, kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez.

Hakaret mi?


Büstünü sikerim (sinkaf ederim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Askerlik Şube Müdürlüğünde er olarak görev yapan sanığın kendisinden Atatürk büstünün temizlenmesi istenince "Sinkaf ederim büstünü" şeklinde söylemde bulunmasına ilişkin) toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı sebebin bulunmadığı, azaltıcı sebebin ise nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/13611 Karar: 2018/1851 Tarih: 01.03.2018

"Büstünü Sikerim (Sinkaf Ederim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.