Çocuğunuzdan Çıksın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuğunuzdan Çıksın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuğunuzdan çıksın" ifadesi, genellikle bir kişinin çocuğunun veya bir başka kişinin olumsuz özelliklerini veya davranışlarını taşıdığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin ailesel veya genetik geçmişiyle ilişkilendirilen bazı davranışları veya özellikleri benimsemiş olduğunu ima eder. "Çocuğunuzdan çıksın" ifadesi, bir kişinin ailesel benzerlikleri veya kalıtımsal özellikleri vurgularken, olumsuz veya olumlu anlamlarda kullanılabilir.

Bu ifade aynı zamanda genellikle espri veya şaka bağlamında da kullanılır. Örneğin, bir çocuk aynı şekilde davrandığında veya benzer özellikleri sergilediğinde, bir kişi "Bu çocuğun babasından çıkmış" veya "Annesinin kızı, çocuğunun annesi" gibi deyimlerle espri yaparak bu durumu ifade edebilir. Terimi kullanırken bağlam ve ton dikkate alınmalıdır, çünkü farklı durumlarda ifadenin anlamı değişebilir ve yanlış anlaşılabilir.

Hakaret mi?


Çocuğunuzdan Çıksın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere hakaret ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gibi sanığın müştekiye söylediğini kabul ettiği "Allah belanızı versin, benim çoluğumun çocuğumun ekmeğini yediniz, sizin de çocuğunuzdan çıksın" şeklindeki beddua nitelikli sözlerin muhatapların şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/5584 Karar: 2019/4626 Tarih: 01.04.2019

"Çocuğunuzdan Çıksın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.