Gayriahlaki

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gayriahlaki"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gayriahlaki" terimi, genellikle ahlaki veya etik değerlere uymayan, hukuka veya toplumsal normlara aykırı olan anlamında kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir eylemin veya durumun ahlaki standartlara uygun olmadığını veya toplumsal olarak kabul edilemez olduğunu ifade ederken, ahlaki olmayan veya yasa dışı bir davranışı tanımlamak amacı taşır.

"Gayriahlaki" terimi, insanlar arasında saygılı ve etik değerlere uygun davranışı teşvik etmek amacıyla kullanılabilir. İnsanların etik kurallara ve hukuka uyması, toplumun düzeni ve insanların hakları açısından önemlidir. Bu nedenle, "gayriahlaki" terimi, olumsuz davranışları tanımlayarak veya eleştirerek, daha adil ve etik bir toplum oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Gayriahlaki kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın yönetim kurulu başkanı olduğu Kooperatifleri Birliği'nin olağan genel kurulunda konuşma yaptığı sırada, yönetiminin ibra edilmemesi için delegelere baskı yapıldığına dair duyumlar alması üzerine sarf ettiği kabul edilen "Bu kadar adice, çok özür diliyorum, bu kadar namussuzca, bu kadar şerefsizce, bu kadar gayriahlaki bir düşünce tarzını delegenin aklına sokan insanları  kınıyorum" biçimindeki sözlerin, konuşma metninin bütünü ve sanık savunması incelendiğinde, nezaket dışı kaba hitap tarzı olup katılanları hedef alan sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, onların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması ve belirli şahısları hedef almaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40737 Karar: 2017/10079 Tarih: 03.10.2017

"Gayriahlaki" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.