Yandaş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yandaş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yandaş, bir kişi veya grubun belirli bir amaca veya kişiye bağlılık göstererek, onu destekleyen veya onun yanında yer alan anlamına gelir. Yandaşlık, genellikle siyasi, ekonomik veya sosyal bir ilişkiyi ifade eder ve kişinin veya grubun kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği anlamına gelir. Yandaşlık, bağımsızlık veya tarafsızlık yerine, belirli bir tarafı tutmayı içerir.

medya organının belirli bir kişi, parti, görüş veya kuruma sıkı sıkıya bağlılık göstermesi anlamına gelir. Bu terim, kişinin tarafsızlığını kaybettiği veya önyargılı bir şekilde hareket ettiği durumları ifade eder. Yani, yandaşlık, tarafsız ve objektif olmama, özel bir çıkar veya amaç için belirli bir tarafı destekleme anlamına gelir.

Bu terim sıklıkla siyasi bağlamda kullanılır, özellikle medya organları veya gazeteciler için siyasi liderlere veya partiye bağlılık gösterdiklerinde ifade edilir. Ancak yandaşlık kavramı, siyasetin yanı sıra farklı alanlarda da kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin belirli bir şirketin veya markanın fanatik bir taraftarı olması da yandaşlık olarak değerlendirilebilir. Bu terim, kişinin tarafsızlık ve objektiflikten uzaklaştığını, belirli bir tarafı savunduğunu ve bunu eleştirel düşünce ve bağımsızlık eksikliğiyle yapabileceğini ima eder.

Hakaret mi?


Yandaş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın … Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken mahkeme heyetine karşı söylediği iddianameye konu sözlerinin (Düzmece belgelerle dokümanlarla halkan gözü boyanmaya çalışılmaz, bunu da yandaş yargıyla yapmaya çalışmışlar) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykarı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11558 Karar: 2015/11008 Tarih: 12.11.2015

Karar #2

(Gazete yazısında yer bulan "Yandaş saver" ibaresine ilişkin) mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin suçun unsurları itibariyle oluştuğuna, delillerin mahkumiyete elverişli olduğuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/8432 Karar: 2021/17801 Tarih: 20.09.2021

"Yandaş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.