Kişisel Histerilerinin Kurbanı Olmuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kişisel Histerilerinin Kurbanı Olmuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kişisel histerilerinin kurbanı olmuş" ifadesi, genellikle bir kişinin aşırı tepkiler, endişeler veya kaygılar nedeniyle zorlayıcı bir duruma veya düşünceye düşmesini ifade eder. Bu ifade, kişinin duygusal veya zihinsel sıkıntılarının, mantıklı düşünme veya normal tepkiler yerine aşırı ve kontrolsüz davranışları tetiklediğini ima eder.

Bu deyim, genellikle kişinin düşünce ve davranışlarını etkileyen kişisel histerik reaksiyonlarına vurgu yaparak, aşırı tepki verme veya aşırı endişe duyma durumlarını tanımlar. "Kurban" ifadesi, kişinin kendi duygusal reaksiyonlarına yönlendirildiği ve bunun sonucunda kontrolünü kaybedip normal davranışlarından sapabildiği anlamını taşır. Bu ifade, genellikle olaylara aşırı tepki verme veya aşırı reaksiyon gösterme durumlarını anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kişisel Histerilerinin Kurbanı Olmuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan sanığın Basın İlan Kurumu tarafından uğradığını düşündüğü haksızlıkları belirtmek amacıyla Başbakana yazdığı şikâyet amaçlı mektuptaki kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerinin (Kişisel histerilerinin kurbanı olmuş) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39925 Karar: 2017/11143 Tarih: 18.10.2017

"Kişisel Histerilerinin Kurbanı Olmuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.