Her Önünüze Gelen Araca Ceza mı Yazacaksınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Her Önünüze Gelen Araca Ceza mı Yazacaksınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Her önünüze gelen araca ceza mı yazacaksınız?" ifadesi, argo bir dil kullanımıyla, kişinin aşırı titiz veya kurallara aşırı bağlı bir şekilde davrandığını veya gereksiz yere sıkıntı yarattığını ima eden bir ifadedir. Bu ifadeyle kişi, karşısındakine aşırı tepki verdiğini veya gereksiz yere eleştiri veya ceza uyguladığını belirtir.

Hakaret mi?


Her Önünüze Gelen Araca Ceza mı Yazacaksınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılan polis memurları çevreyi rahatsız ettiği için ihbar edilen aracın sahibinin evraklarını kontrol ederken toplanan grubun içerisinde bulunan sanığın katılanlara "Siz kimsiniz, her önünüze gelen araca ceza mı yazacaksınız, ben size ceza yazdırmam, yüz verdik astar mı istiyorsunuz" şeklinde bağırdığı ve kendisinden kimlik istendiğinde "Kimliğimi ne yapacaksın, polisiz diye herkesten kimlik mi isteyeceksiniz, size yetki verdi diye her şeyi yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/966 Karar: 2018/1322 Tarih: 07.02.2018

"Her Önünüze Gelen Araca Ceza mı Yazacaksınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.