Başkaları Sikerken Zoruna Gitmiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başkaları Sikerken Zoruna Gitmiyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başkaları sikerken zoruna gitmiyor" ifadesi, genellikle bir kişinin başkalarının yaptığı yanlış veya ahlaki açıdan kabul edilemez davranışlar karşısında ilgisiz veya kayıtsız olduğu anlamına gelir. Bu ifade, kişinin başkalarının sorunlarına ilgisiz olduğunu veya onların problemleriyle ilgilenmediğini ima eder. Bu ifade aynı zamanda, bir kişinin, başkalarının davranışlarından dolayı kendisi veya başkaları tarafından zarar görmüyorsa, onların davranışlarına aldırmayacağını da ifade edebilir. Ancak, bu ifade kullanılırken, söylenen şeyin doğruluğu ve doğru kullanımı açısından dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır. Bu cümle ile kişi rencide edilmekte ve aşağılanmaktadır.

Hakaret mi?


Başkaları sikerken zoruna gitmiyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

... günü sanığın kullandığı telefondan katılanın telefonuna saat 19.46'da "taşıyıcı anne 40 cm alabilirseniz sizi kiralayabilirim ücret dolgundur" şeklinde cinsel taciz içeren mesaj göndermesinin ardından, katılanın bu mesaja saat 19.51'de "çektiğiniz SMS'i pazartesi sabah... savcılığına veriyorum, iyi akşamlar" şeklinde cevap yazması üzerine de sanığın katılanın telefonuna saat 20.13'te "Vermezsen o zaman namertsin, zaten ben avukatım, seni başkaları s.kerken zoruna gitmiyor da benim lafım mı gidiyor, kiralık pavyon o.ospusu, fiyatını söyle" şeklinde mesaj attığının sübut bulması karşısında, sanığın ilk mesajının hakkındaki hükmün kesin nitelikte olması sebebiyle temyiz incelemesi dışında kalan cinsel taciz suçunu oluşturduğu, ancak sanık tarafından saat 20.13'te gönderilen mesaj içeriğinin katılanın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıması sebebiyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 14. CD Esas: 2014/5341 Karar: 2016/4039 Tarih: 21.04.2016

"Başkaları Sikerken Zoruna Gitmiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.