Sallabaş Maaş Alıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Sallabaş Maaş Alıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sallabaş maaş alıyorsunuz" ifadesi, bir kişiye veya bir grup insana, işlerini ciddiyetsiz veya plansız bir şekilde yürüttükleri ve gereken özeni göstermedikleri düşüncesini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin veya grubun iş veya sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmediğini ima eder.

Hakaret mi?


Sallabaş Maaş Alıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği mahkemece kabul edilen sözlerin (Doktora hitaben: Sallabaş maaş alıyorsunuz, ter biyesiz) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/33471 Karar: 2021/18126 Tarih: 07.06.2021

" Sallabaş Maaş Alıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.