Çalma Çırpma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çalma Çırpma"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Çalma Çırpma, eline geçeni çalmak veya az çok demeden eline ne geçerse çalmak anlamına gelen bir deyimdir. Çırpma ise çırpmak işi, kumaşın kenarını kıvırıp dikmek için yapılan dikiş biçimi veya dansçının bacağını uzatarak yaptığı alıştırmanın tümü anlamına gelir. Çalma Çırpma deyimi, eline ne geçerse (az ve çok) çalmak, bu yolla kazanç sağlamak anlamına gelir. Bu deyim genellikle olumsuz bir anlam taşır ve hırsızlık yapan veya yolsuzluk yapan kişiler için kullanılır. Örnek cümleler: Yoksul kalınca çalıp çırpmaya başladı. Çalıp çırpmaya başlayınca hapsi boyladı. Bu parti çalıp çırpmaktan başka bir şey yapmıyor.

Hakaret mi?


Çalma Çırpma kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanını hedef alınarak "Alıştık yalanlara böyle doğruna da inanasım gelmiyor Tayyip yıllardır kafan hiç değine mis hala çalma çarpma zorbalık peşindesin..." içerikli yazı yayınlanmasına ilişkin yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/4245 Karar: 2017/4561 Tarih: 20.06.2017

"Çalma Çırpma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.