Provokatör

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Provokatör"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Provokatör, kışkırtıcı, yönlendirici anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir.  Provokatörler, genellikle insanları olumsuz davranışlara veya şiddete sürüklemek için çeşitli yalanlar, dedikodular veya manipülasyonlar kullanırlar.

Hakaret mi?


Provokatör kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Seni Allah'a havale ediyorum, nasıl yalan konuyorsun anlamıyorum, kimin kötü örnek ve provokatör olduğunu herkes biliyor, kendini boşa yorma, o toplantıya gelmedim, korktuğundan değil, benim hakkımda üyelere yazmış olduğun yalanları şahitlerle beraber yüzüne vurmamak için, sana gelip yalan yanlış beyanlarda bulunanlar bana gelip neler diyorlar, ben sana bahsettim mi, ben senin ailen hakkında söz sarf ediyor muyum, ben senin seviyene inemem, dolduruşla hareket etme, senin eşin hakkında neler söylediler, gelip söyledim mi" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6401 Karar: 2015/3207 Tarih: 22.06.2015

Sanığın Youtube sitesinde yayınlanan sözlerinin (Valiye hitaben: Bu provokatör hareketler içinde bulunan, bu provokasyon hareketleri içerisinde bulunan vali su an... Valisi, orada o provokasyonları yapıyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı verine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13110 Karar: 2021/11212 Tarih: 29.03.2021

"Provokatör" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.