Bir Yerine Mi Battı?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bir Yerine Mi Battı?"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kişinin rahatsız olduğu bir konuda karşı tarafa bir yerine mi battı diyerek argoda sana bir şey mi girdi anlamında kullanılır. Burada cümleyi sarf eden kişi karşı tarafı sinirli ve gergindir.

Hakaret mi?


Bir yerine mi battı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hayvanlarını beslediği... Köyü muhtarı olan katılan ...'e köy camisinin önünde "Benim hayvanlarından kimi rahatsız oldu, boynuzları bir yerine mi battı, beni kim şikayet ettiyse hayvanların boynuzu k çına girsin, kim şikayet ettiyse lafım ona" biçimindeki sözler ile hakaret ettiği, bu sözlerin tanıklar tarafından duyulduğu ve her ne kadar sanık hakaret içerikli sözlerinde katılanın ismini zikretmemiş ise de bunun katılana yönelik olduğunun herkes tarafından bilindiğinin tanık beyanları ile doğrulanması karşısında, sanığın katılana hakaret ettiğinin kabulü ile hükümlülük kararı verilmesi gerekirken, hakaret içeren sözlerinin katılana yönelik olmadığı şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3116 Karar: 2015/3572 Tarih: 29.06.2015

"Bir Yerine Mi Battı?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.