Sabıkalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sabıkalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sabıkalı" terimi, genellikle hukuki bir bağlamda kullanılan bir terimdir ve bir kişinin geçmişte işlediği suçlardan kaynaklanan bir kaydı olduğunu ifade eder. Bu terim, kişinin önceden mahkeme kararıyla suçlu bulunduğunu veya hüküm giydiğini belirtir. Sabıkalı bir kişi, daha önce suç işlemiş veya yasal yaptırımlara uğramış biri olarak kabul edilir.

Hakaret mi?


Sabıkalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(... tarihinde vefat eden ... Hakkında haber sitelerinde "... İlçesi'nde dolandırıcılıktan sabıkası olduğu öğrenilen... Yaşındaki... av tüfeğiyle suratından vurularak öldürüldü" şeklinde haber yapılmak suretiyle kişinin ha- trasına hakaret suçu işlendiği iddia edilen olaya ilişkin) haber içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade öz- gürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik ve itiraz merciinin itirazın reddine dair kararlarında isabetsizlik bulunmadığından, talebin reddi gerekmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6059 Karar: 2018/4027 Tarih: 20.03.2018

"Sabıkalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.