Adam Değilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Değilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam değilsin" ifadesi, Türkçede bir kişiye yönelik olumsuz bir eleştiri içerir. Genellikle, bir kişinin olması gereken davranış ve sorumlulukları yerine getirmediği veya beklentilerin altında kaldığı durumlarda kullanılır. Bu ifade, bir kişinin olgunluk, saygınlık veya dürüstlük gibi değerlere sahip olmadığına dikkat çekmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adam değilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kolluk görevlisine söylediği iddiası olan "Adam değilsin" ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçun dan mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/19688 Karar: 2021/15090 Tarih: 24.05.2021

Karar #2

Hakaret suçu bakımından sanık ...'in infaz koruma memuru...e yönelik sarf ettiği "Tutanak tutmazsan adam değilsin" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

 

Yargıtay 2. CD Esas: 2020/30366 Karar: 2021/20471 Tarih: 02.12.2021

"Adam Değilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.