Karşı Taraftan Para Aldın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karşı Taraftan Para Aldın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karşı tarafın para almak, bir kişinin başka bir kişiden finansal bir ödeme alması anlamına gelir. Bu genellikle bir mal veya hizmet karşılığında gerçekleşir. Karşı tarafın para almak, bir anlaşmanın veya sözleşmenin bir parçası olabilir veya bir borcun geri ödenmesini ifade edebilir. Bu durum, ticaret, hukuk veya kişisel ilişkiler gibi çeşitli alanlarda ortaya çıkabilir. Karşı tarafın para almak, taraflar arasındaki finansal ilişkiyi ve alacaklı-borçlu ilişkisini ifade eder.

Hakaret mi?


Karşı Taraftan Para Aldın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hakkında işlem yapan polis memuruna hitaben: Sen karşı taraftan para aldın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10970 Karar: 2016/4700 Tarih: 10.03.2016

"Karşı Taraftan Para Aldın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.