Sizin Yapacağınız Yemin Bu Kadar Olur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Yapacağınız Yemin Bu Kadar Olur"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin yapacağınız yemin bu kadar olur" deyimi, birinin söylediği şeyi inanmadığını veya kabul etmediğini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim, söylenen şeyin abartılı veya gerçekdışı olduğunu vurgulamak veya kişinin samimiyetini sorgulamak amacıyla kullanılır. Kişinin önceki sözlerine güvenilmezliği ve abartılı ifadesine vurgu yapılmaktadır.

Hakaret mi?


Sizin Yapacağınız Yemin Bu Kadar Olur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın tedavisi için eşini götürdüğü hastanede, acil serviste görevli doktor olan katılana hitaben "Sen ne biçim doktorsun, sizin yapacağınız yemin bu kadar olur" şeklinde sözler söylediği kabul edilmiş ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31955 Karar: 2017/5438 Tarih: 09.05.2017

"Sizin Yapacağınız Yemin Bu Kadar Olur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.