Saçmalıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saçmalıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saçmalıyor" ifadesi, bir kişinin anlamsız, mantıksız veya gerçekçilikten uzak şeyler söylediğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, karşıdaki kişinin konuşmalarının ciddiyetten uzak, mantıksız veya gerçekçi olmadığını vurgulamak amacıyla kullanılır. "Saçmalıyor" demek, kişinin sunduğu iddiaları veya açıklamaları reddetmek veya eleştirmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Saçmalıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Bu avukat saçmalıyor, yalancı, buna kim cübbe giydirdi, sadece yalan söylüyorsun, utanmıyor musun) katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/18763 Karar: 2020/19784 Tarih: 15.12.2020

"Saçmalıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.