Doktor Olmakla İnsan Olmak Arasında Dağlar Kadar Fark Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Doktor Olmakla İnsan Olmak Arasında Dağlar Kadar Fark Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Doktor olmakla insan olmak arasında dağlar kadar fark var" ifadesi, genellikle bir kişinin mesleki veya akademik başarısı ile insanlık değerleri, insani duygular veya etik değerler arasındaki ayrımı ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin yüksek bir eğitim veya uzmanlık alanına sahip olabileceğini, ancak aynı zamanda insan olmanın getirdiği insani sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtirken, aynı zamanda mesleki başarı ile etik veya insani değerler arasındaki dengeyi vurgular.

Bu deyim, genellikle bir kişinin profesyonel kimliği ile insani duyguları veya değerleri arasındaki uyumsuzluğu veya dengesizliği ifade etmek amacıyla kullanılır. Bir doktorun veya herhangi bir profesyonelin mesleki başarısı veya uzmanlığı, insan olmanın temel insani değerleri, empati ve etik sorumluluklar ile dengelemesi gerektiğini vurgular. "Doktor olmakla insan olmak arasında dağlar kadar fark var" ifadesi, mesleki başarı ve insanlık değerlerinin denge içinde olması gerektiğini hatırlatmayı amaçlarken, aynı zamanda insani yönün önemini vurgular.

Hakaret mi?


Doktor Olmakla İnsan Olmak Arasında Dağlar Kadar Fark Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (BİMER müracaatında, daha önce eşini tedavi eden doktoru hedef alarak: Doktor olmakla insan olmak arasında dağlar kadar fark var) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11518 Karar: 2016/3016 Tarih: 18.02.2016

"Doktor Olmakla İnsan Olmak Arasında Dağlar Kadar Fark Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.