Annelerinin Sütünü Lekelediler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Annelerinin Sütünü Lekelediler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Annelerinin sütünü lekelediler" Türkçe bir deyimdir ve genellikle bir kişinin veya bir grup insanın yaptığı kötü eylemler veya ahlaksız davranışlar nedeniyle kötü bir üne sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin veya grubun karakterlerini, dürüstlüklerini ve ahlaki değerlerini sorgulayan ve bu kötü davranışların temel eğitimleri ve aile değerlerinden kaynaklandığını öne süren bir eleştiri içerir. Bu deyim, insanların doğuştan gelen iyiliklerinin bozulduğu ve bu kötü davranışların onların "temiz" başlangıçlarına bir leke olarak eklendiği anlamına gelir.

Hakaret mi?


Annelerinin sütünü lekelediler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın suça konu dilekçedeki sözlerinin (Ağır ceza mahkemesine sunulan dilekçede, ilgili hakim ve savcılara hitaben: Göreve başlarken andını yemini bırakın, annelerinin sütünü lekelediler) mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41292 Karar: 2017/11442 Tarih: 23.10.2017

"Annelerinin Sütünü Lekelediler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.