Kafanıza Göre İşler Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafanıza Göre İşler Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafanıza Göre İşler Yapıyorsunuz, birinin kendi istediği gibi davrandığını veya kurallara uymadığını eleştirmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir otorite figürü veya bir grup üyesi tarafından, başka bir kişiye veya gruba karşı söylenir. Bu ifade, söyleyen kişinin memnuniyetsizliğini, kızgınlığını veya hayal kırıklığını belirtir.

Hakaret mi?


Kafanıza Göre İşler Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hastanede sırası gelmesine rağmen muayene edilmeyerek başka bir hastanın muayeneye alınması üzerine doktor olan katılana söylediği "Siz kim oluyorsunuz, kafanıza göre işler yapıyorsunuz, sen kim oluyorsun, burası ne biçim hastane, Allah belanı versin" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden , yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/21910 Karar: 2014/21095 Tarih: 11.06.2014

"Kafanıza Göre İşler Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.