Adaletin Alnına Kara Leke Sürdünüz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletin Alnına Kara Leke Sürdünüz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adaletin alnına kara leke sürdünüz" ifadesi, genellikle bir kişi veya bir grubun, adil ve tarafsız davranması gereken bir durumda adaletsizlik veya önyargılı davrandığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, adaletin yerine getirilmediği veya kötüye kullanıldığı bir durumu eleştirmek veya kınamak amacıyla kullanılır.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir durumu veya adaletsiz davranışı belirtirken, ciddi bir eleştiri ve suçlama içerebilir. "Adaletin alnına kara leke sürdünüz" ifadesi, adaletin kutsal ve tarafsız bir ilkeyi temsil ettiğini vurgularken, bu ilkenin ihlal edilmesinin ciddi sonuçları olabileceğini ifade eder. Bu ifade, adil davranışın önemini ve toplumsal düzenin sürdürülmesi için adaletin gerekliliğini hatırlatarak, adaletsizlik durumlarını eleştiren bir ifadedir.

Hakaret mi?


Adaletin Alnına Kara Leke Sürdünüz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunduğu sırada kendisine verilen disiplin cezasının kaldırılması için yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçesinde "Adaletin alnına kara leke sürdünüz. Yalan mı? Bu kararınızı da ben tiksinerek kabul etmek zorunda kalacağım. Eğer ki infaz etmeme rağmen verilen haksız ve onursuzca cezalandırmayı despotça uygulattıran sizler bu kararı yok sayacak şekilde karar verirseniz açık cezaevine çıkabileceğim. Aksi halde PKK'lı teröristten daha teröristi kendi ellerinizle yetiştirmiş olacaksınız" şeklindeki sözlerinin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususun- da tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/30060 Karar: 2014/35075 Tarih: 04.12.2014

"Adaletin Alnına Kara Leke Sürdünüz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.