Pislik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pislik"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pislik," genel olarak kirlilik, kirli madde veya temiz olmayan şeylerin genel bir adıdır. Bu terim, genellikle hijyenik olmayan veya kirli durumları tanımlamak için kullanılır. Pislik, genellikle fiziksel çevre veya nesnelerle ilişkilendirilir ve genellikle hoş olmayan veya sağlıksız koşulları ifade eder.

Aynı zamanda "pislik," bir kişinin ahlaki veya etik açıdan olumsuz davranışlarını veya karakterini tanımlamak için de kullanılabilir. Bu bağlamda, "pislik" terimi kişinin olumsuz niteliklerini veya ahlaki değerlerini yansıtarak, toplumsal normlara aykırı davranışları belirtmek için kullanılır. Özetle, "pislik" terimi, hem fiziksel hem de ahlaki anlamda olumsuz durumları veya davranışları tanımlayan bir terimdir.

Hakaret mi?


Pislik kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Mahkum tarafından, jandarma görevlisine: Seni Genelkurmay Başkanlığına kadar şikayet edeceğim, pislik seni, neden beni araçta bekletiyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1313 Karar: 2019/10330 Tarih: 11.06.2019

Karar #2

Sanığın müştekiyi doğrudan hedef alarak müştekiye "Pislik" demek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide etmesi nedeniyle hakaret suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 12. CD Esas: 2019/1576 Karar: 2020/2845 Tarih: 02.06.2020

Karar #3

Sanık hakkında katılana karşı hakaret içerikli mesaj gönderdiği iddia ve kabul edilen olayda, 3 adet mesajdan sadece "Seninle uğraşacak kadar ciğersiz değilim, maşa varken elimi pisliğe sürmüyorum" şeklin de attığı mesajın hakaret içerdiği...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20258 Karar: 2020/12135 Tarih: 15.10.2020

Karar #4

Eyleme (İnternet haber sitesinde, Belediye Başkanına hitaben: Siz plan öncelikle döneminize ait pisliklere bir yanıt verin. Önce çıkınız, yaptığınız pisliğin yargı tarafından tescillenmiş boyutunu adam gibi halkınıza bir anlatın. Otelde ne pazarlıklar yaptıklarınız olmak koşuluyla… Buyur o zaman kime ne verdiysen çek ceremesini. Niye kaçtın o zaman? Maçan yemedi mi? Kime ne peşkeş çekmişsen ver hesabını … Bey. Bırakınız lütfen devrimci numaralarını, yazdıklarımın hangisi yalan? Çık o zaman yazdıklarımı yalanla, komik duruma düştüğünüzün farkında mısınız … Bey?) ve yükletilen suça yönelik katılan … vekilin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına…

Yargıtay 4 CD Esas: 2020/10885 Karar: 2022/12254 Tarih: 16.05.2022

Karar #5

(Tarafların arasında... Aile Mahkemesi'nde görülen davanın çıkışı sonrasında sanığın katılanın yüzüne tükürerek "Pislik" diye bağırması biçiminde gelişen) eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17411 Karar: 2022/17375 Tarih: 20.09.2022

Karar #6

Olay günü sanığın katılanlara söylediği kabul edilen sözlerinin (Komşulara hitaben: Apartmanı kokuttu pislikler) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/22780 Karar: 2022/20960 Tarih: 26.10.2022

"Pislik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.