Şerefsiz Köpek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefsiz Köpek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şerefsiz köpek, ahlaki değerlerden yoksun, kötü niyetli ve düşmanca davranan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, genellikle birinin sadakatsiz, kurnaz veya hilekar olduğunu ifade etmek için kullanılır. Şerefsiz köpek, toplumda güveni sarsan ve negatif bir etki yaratan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler, başkalarının zararına olan eylemlerde bulunur ve kendi çıkarları için her türlü yolu denerler. Onların amacı, insanların güvenini kötüye kullanmak ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmektir.

Hakaret mi?


Şerefsiz Köpek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Haciz işlemleri esnasında avukata hitaben: Sen bizi rezil etmeye mi geldin, şerefsiz köpek) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3930 Karar: 2015/9393 Tarih: 27.10.2015

"Şerefsiz Köpek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.