Kan Kusturmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kan Kusturmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kan kusturmak" deyimi, bir kişiye veya bir grup insana aşırı derecede zorluk çıkarmak, onları rahatsız etmek, endişelendirmek veya sıkıntıya sokmak anlamına gelir. Bu ifade genellikle yoğun bir şekilde baskı yapmak veya zorlayıcı bir durum yaratmak amacıyla kullanılır.

"Kan kusturmak" terimi, genellikle psikolojik veya duygusal anlamda yoğun bir stres veya baskı yaratma amacını ifade eder. Bu ifade, kişilerin veya grupların zor durumda hissetmelerine veya rahatsız olmalarına neden olacak şekilde davranışlar sergilemek anlamına gelir. Örneğin, aşırı miktarda iş yükü veya zorlu görevler vererek bir çalışanı zorlamak, onun "kanını kusturmak" olarak ifade edilebilir. Bu deyim, genellikle olumsuz veya haksız bir şekilde birine baskı yapma anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


Kan Kusturmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan sanığın Basın İlan Kurumu tarafından uğradığını düşündüğü haksızlıkları belirtmek amacıyla Başbakana yazdığı şikâyet amaçlı mektuptaki kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerinin (Yerel gazetecilere kan kusturan, nüfus tüccarlığı yaparak ezen) muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/39925 Karar 2017/11143 Tarih: 18.10.2017

"Kan Kusturmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.