Kendini Çok Akıllı Zanneden

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Çok Akıllı Zanneden"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendini çok akıllı zanneden bir kişi, gerçekten olduğundan daha akıllı olduğunu düşünen veya başkalarından daha üstün olduğunu iddia eden bir kişidir. Bu kişiler genellikle kendi düşüncelerine ve fikirlerine aşırı güven duyarlar. Kendilerini her konuda uzman olarak görürler ve başkalarının fikirlerini önemsemezler.

Bu davranışın altında yatan nedenler arasında özgüven eksikliği, başarıya olan aşırı düşkünlük, dikkat çekme isteği ve ego problemleri sayılabilir. Kendini çok akıllı zanneden kişiler genellikle başkalarını küçümser ve eleştirirler. Kendi fikirlerini dayatma eğilimindedirler ve başkalarının fikirlerini reddederler. Bu tür davranışlar genellikle insan ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Kendini çok akıllı zanneden kişiler, başkalarının düşüncelerini önemsememeleri nedeniyle iletişim sorunları yaşayabilirler. Ayrıca, bu tür davranışlar insanlar arasında gerginlik ve çatışmalara yol açabilir. Bu makalede, kendini çok akıllı zanneden kişilerin özellikleri ve bu davranışın nedenleri üzerinde durulacak. Ayrıca, bu tür davranışların insan ilişkilerine etkileri ve nasıl başa çıkılması gerektiği konuları ele alınacak.

Hakaret mi?


Kendini Çok Akıllı Zanneden kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı "Kendisini çok akıllı zanneden …, görüşebilmek için mini etekli mi olmak lazım" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8888 Karar: 2015/9306 Tarih: 27.10.2015

"Kendini Çok Akıllı Zanneden" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.