İki Kuruşluk İnsan Etmezsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İki Kuruşluk İnsan Etmezsin"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İki Kuruşluk İnsan Etmezsin" ifadesi, bir kişinin değerini düşük gördüğünü veya önemsemediğini ifade eder. Birine saygısızlık etmek veya onun yeteneklerini küçümsemek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


İki Kuruşluk İnsan Etmezsin kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sen bir şey bilmiyorsun, nasıl bir memursun, sen iki kuruşluk insan etmezsin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/16485 Karar: 2016/5623 Tarih: 22.03.2016

"İki Kuruşluk İnsan Etmezsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.