Çirkeflik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çirkeflik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çirkeflik" genellikle insan davranışlarıyla ilişkilendirilen olumsuz bir kavramdır ve kişinin kötü niyetli, düşmanca, dedikoducu veya manipülatif bir şekilde hareket etmesini ifade eder. Bir kişi çirkeflik yaptığında, genellikle samimiyet ve dürüstlük eksikliği göstererek başkalarının güvenini kötüye kullanabilir. Bu tür davranışlar, ilişkileri zedeler, toplumsal uyumu bozar ve genellikle çatışmaya veya sorunlara neden olabilir. Çirkeflik, genellikle başkalarının arkasından kötü niyetli konuşma, entrika kurma veya manipülatif taktikler kullanma gibi davranışlarla ilişkilendirilir.

"Çirkeflik" terimi, olumsuz ve zarar verici davranışları tanımlamak için kullanıldığı gibi, genel olarak olumsuz nitelikleri ifade etmek amacıyla da kullanılabilir. Örneğin, bir durum veya olay "çirkeflik" olarak nitelendirilirse, bu durumun istenmeyen, olumsuz veya dezavantajlı sonuçlar doğurduğu ve genellikle insanlar veya ilişkiler arasında sorunlara yol açtığı anlatılmak istenir.

Hakaret mi?


Çirkeflik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara yönelik ifadeleri (Köşe yazısında, eski gazete çalışanlarına hitaben: Edepsiz olan her halden ve her sözden Allah'a sığınırım, edebi terk eyleyenden her türlü fenalık beklenir de ondan, edep dairesinden çıkan insan her türlü yolu mubah sayar, bize yapılan şantaja ithamından bunu ziyadesiyle yaşadık. Edebi terk eyleyip iftirayı mubah sayan gazetemizin eski çalışanlarından ...ve... yaptıkları çirkinliğin üstünü örtmek için çamurlarını bize sıçratmaya çalıştılar. Hak hukuk bilmeyen, kul hakkı tanımayan ve ... tüm çirkefliklerini ellerine aldılar. Bütün bunları yaparken hiç utanmadınız mı, hiç yüzünüz kızarmadı mı? O resimleri görenlerin bile yüzü kızardı, siz utanma duygusundan bir kırıntı dahi yaşamadınız mı? Çocuklarınıza bakarken de mi yüzünüz kızarmadı?) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15187 Karar: 2022/13450 Tarih: 30.05.2022

"Çirkeflik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.