Hastasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hastasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hastasın" terimi, argo veya gündelik dilde, bir kişinin bir konuda takıntılı veya aşırı ilgili olduğunu, ya da garip bir şekilde tutkulu davrandığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade genellikle alaycı bir ton içerir ve kişinin ilgi alanlarının veya davranışlarının sıradışı, garip veya fazla olduğunu vurgular.

Hakaret mi?


Hastasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın haciz mahallinde alacaklı vekili olan mağdura yönelik sarf ettiği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (Senin psikoloğa görünmen gerek, hastasın) muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/11180 Karar: 2021/22446 Tarih: 22.09.2021

Karar #2

Somut olayda, sanığın söylediği kabul edilen sözlerin (Hastanede akan tartışma esnasında, doktora hitaben: Asıl sen hastasın, tedavi olman lazım) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet karar verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16226 Karar: 2022/22555 Tarih: 14.11.2022

"Hastasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.