Çömez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çömez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çömez" genellikle belirli bir alanda deneyimi olmayan veya yeni başlayan bir kişiyi ifade eden bir terimdir. Bu ifade, özellikle bir meslek veya uğraş dalında henüz tecrübesi olmayan veya acemi olan kişiler için kullanılır. Çömezlik terimi, kişinin öğrenme aşamasında olduğunu ve henüz uzmanlaşmamış olduğunu belirtirken, bu durum pozitif veya olumsuz bir anlam taşıyabilir.

"Çömez" ifadesi, genellikle saygılı olmayan bir şekilde kullanılmaz ve yeni başlayan kişilere yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak değil, deneyimsizliklerini ifade etmek için kullanılır. Bu terim, kişinin gelişim potansiyelini vurgularken, aynı zamanda daha fazla öğrenmeye ve deneyim kazanmaya ihtiyacı olduğunu da ifade eder. "Çömez" terimi, genellikle profesyonel veya mesleki bağlamlarda kullanılırken, yeni başlayan kişilerin daha tecrübeli kişilerden öğrenme fırsatlarına sahip olduğu bir dönemi ifade edebilir.

Hakaret mi?


Çömez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Olay günü sanığın çevreye rahatsızlık vermesi sebebiyle kendisine müdahalede bulunan mağdur polis ...e söylediği ve hakaret olduğu kabul edilen "Çömez" şeklindeki kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...       Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30193 Karar: 2016/9328 Tarih: 02.05.2016
Karar #2
Somut olayda, yerel mahkemece hakaret olarak kabul edilen, sanığın katılana hitaben "Daha çömezsin beni alamazsın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....   Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5307 Karar: 2019/11355 Tarih: 27.06.2019

"Çömez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.