İftira ve Yalanlar Üzerinden Yönetmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İftira ve Yalanlar Üzerinden Yönetmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İftira ve yalanlar, manipülasyon ve yanlış bilgi yayma yoluyla bir kişinin veya bir grubun başkalarını etkileme ve yönetme girişimidir. Bu taktikler, toplumda güveni sarsmak, bir kişinin itibarını zedelemek veya bir grubun kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için kullanılır. İftira ve yalanlar, bilinçli bir şekilde kullanıldığında, insanların düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirebilir ve hatta toplumsal değişimlere yol açabilir.

İftira ve yalanlar, çeşitli platformlarda yayılarak etkili bir şekilde yayılabilir. Sosyal medya, haber siteleri ve hatta kişisel ilişkiler aracılığıyla bu manipülasyon ve yanlış bilgi yayma girişimleri gerçekleştirilebilir. İnsanların duygusal tepkilerini tetikleyerek, insanların düşüncelerini etkilemek ve istenilen sonuçları elde etmek mümkün olabilir. İftira ve yalanlar, toplumda ciddi sonuçlara neden olabilir. Bir kişinin itibarını zedelerken, toplumsal bölünmelere ve çatışmalara yol açabilir. İnsanların güvenini sarsarak toplumsal ilişkileri zayıflatabilir ve toplumun genel refahını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, iftira ve yalanlara karşı dikkatli olmak ve doğru bilgiye dayalı kararlar vermeye özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


İftira ve Yalanlar Üzerinden Yönetmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Rektöre hitaben: Üniversitede cadı kazanları kaynatmış, iftira ve yalanlar üzerinden yönetmiş, hakkında yüzlerce mahkeme dosyası birikmiş, insanları huzursuz etmiş, korkutarak, inciterek ve öldürerek yönetmeyi başarı saymış bir ... Parti rektörüdür) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9004 Karar: 2015/13118 Tarih: 09.12.2015

"İftira ve Yalanlar Üzerinden Yönetmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.