Potansiyel Suçlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Potansiyel Suçlu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Potansiyel suçlu," genellikle bir suç işlememiş olmasına rağmen, gelecekte suç işleme ihtimali olduğu düşünülen veya böyle bir potansiyele sahip olduğuna inanılan kişiyi ifade eden bir terimdir. Bu terim, kişinin davranışları, geçmişi veya sosyal çevresi gibi faktörlere dayanarak, gelecekte suç işleme olasılığının yüksek olduğunu düşündüren bir yaklaşımı yansıtır.

Bu terimin kullanımı, suçun önlenmesi veya toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı durumlarda adli veya güvenlik yetkilileri tarafından kullanılabilir. Ancak, "potansiyel suçlu" terimi, suçluluk karinesi (suçun kanıtlanması gerekliliği) ve hukuki adalete uygunluğu koruma açısından dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. İnsanların temel haklarına saygı gösterilerek ve adil yargılama ilkesine uygun olarak değerlendirmeler yapılmalıdır.

Hakaret mi?


Potansiyel Suçlu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik söylediği kabul edilen "Potansiyel suçlu” şeklindeki sözün müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18 CD Esas: 2019/13524 Karar: 2020/5889 Tarih: 11.03.2020

"Potansiyel Suçlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.