Fırfır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fırfır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fırfır", argo dilde genellikle kadınlara karşı aşağılayıcı veya cinsiyetçi bir şekilde kullanılan bir terimdir. Bu ifade, kadınları küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğini yansıtan bir ifade olarak kabul edilir. "Fırfır" terimi, argo dilde cinsiyetçi bir tavır sergileyen veya kadınları aşağılayıcı bir dil kullanmayı amaçlayan kişiler tarafından kullanılır.

Bu ifade, genellikle cinsiyet eşitsizliği ve kadın haklarına karşı duyarsız bir yaklaşımı ifade ederken, kadınları küçümsemek veya onları aşağılamak amacıyla kullanılır. "Fırfır" terimi, toplumsal normlara ve değerlere aykırı bir dil kullanmayı ve cinsiyetçi bir yaklaşımı vurgularken, bu tür ifadelerin cinsiyet eşitliğini tehdit eden bir davranış olduğunu belirtir. Bu tür argo ifadeler, saygılı ve eşitlikçi bir dil kullanma gerekliliği göz önünde bulundurularak kaçınılmalıdır.

Hakaret mi?


Fırfır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın TV programında parti değiştiren siyasiyi hedef alarak sarf ettiği "Sen fırfır... 'sin, sen insanlara sırf kör olduğu için, adamın elinde mi bu, Allah, ilahi bir özellik, biz de kör olabilirdik, sen nasıl bunu söylersin, bir insanın özürlerinden dolayı, bir insanın engellerinden ötürü hakaret etmek dünyanın en alçak hareketidir, bence burada en fazla... 'lilerin, solcuların, sosyalistlerin konuşması lazım. Ama bir insana kör olduğu için bu şekilde hakaret sanki hakaret, ben sana bir şey söyleyeyim mi, fırfırlık çok daha ağır" şeklindeki sözlere ilişkin) hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından, sanıkların beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/24 Karar: 2018/4861 Tarih: 03.04.2018

"Fırfır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.