Seni Adam Yerine Koymam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Adam Yerine Koymam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Adam Yerine Koymam" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir şeye yönelik olarak, onun kendisine uygun veya değerli bir alternatif olmadığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin veya şeyin kendi yerine geçebilecek bir seviyede veya nitelikte olmadığını vurgularken, aynı zamanda onun önemsiz veya yetersiz olduğunu da ifade edebilir.

"Seni Adam Yerine Koymam" ifadesi, genellikle eleştiri, reddetme veya kabul etmeme anlamında kullanılır. Bir kişi, karşısındaki kişi veya şeyin kendi yerine geçemeyeceğini veya onunla eşdeğer olmadığını ifade ederek, onunla aynı seviyede veya nitelikte olmadığını belirtir. Bu ifade aynı zamanda kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda, kendine güveni ve değerini vurgulamak için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Seni Adam Yerine Koymam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "İşin tuhafı da Allah'ın selamını benim sana layık görüp vermem, ben hayatta seni adam yerine koyup muhatap alıp soru da sormam, laf da söylemem" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17794 Karar: 2016/8447 Tarih: 21.04.2016

"Seni Adam Yerine Koymam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.