Yanlış Adam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yanlış Adam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yanlış Adam, bir kişinin ya da bir durumun hatalı, yanlış veya uyumsuz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, birinin düşüncelerinin veya davranışlarının beklenen normlara uymadığını ve yanlış olduğunu belirtir. Yanlış Adam terimi genellikle bir kişinin aptal veya beceriksiz olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Yanlış Adam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medya vasıtasıyla, Belediye Başkanına hitaben: Yanlış adam) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13440 Karar: 2019/1360 Tarih: 15.01.2019

"Yanlış Adam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.