Organize Suç Örgütü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Organize Suç Örgütü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Organize Suç Örgütü" genellikle suç işlemek, illegal faaliyetlerde bulunmak veya kâr amacıyla faaliyet göstermek üzere düzenli bir şekilde örgütlenmiş suç gruplarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, suçun daha büyük ve karmaşık bir şekilde planlandığı ve yürütüldüğü grupları ifade ederken, bu gruplar genellikle kolluk kuvvetlerinin ve yasal yetkililerin dikkatini çeken ve izlemeye çalıştığı yapılar olabilir.

"Organize Suç Örgütü" terimi, genellikle suçun çeşitli alanlarında faaliyet gösteren grupları tanımlarken kullanılır. Bu örgütler, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, insan ticareti, fuhuş, sahtecilik ve diğer illegal faaliyetler gibi çeşitli suçlarla ilişkilendirilebilir. Organize suç örgütleri genellikle hierarşik bir yapıya sahip olup, üyeleri arasında belirli bir düzen ve işbölümü bulunabilir. Bu tür örgütlerin faaliyetleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ciddi güvenlik ve hukuki endişelere yol açabilir.

Hakaret mi?


Organize Suç Örgütü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davalılar vekili sıfatıyla bulunduğu sulh hukuk mahkeme- sinin duruşmasında katılanlara yönelik söylediği "Bu durum organize bir suç örgütü tarafından, içinde hâkim, savcı ve avukatların da bulunduğu, vekaletnamesi olmayan Avukat ve Avukat... in de olduğu bir çete tarafından şantaj yapıldığı" şeklindeki ifadelerinin taraflar arasındaki dava dosyalan da incelenerek TCK'nın 128. maddesi kapsamında iddia ve savunma dokunulmazlığı sınırları içinde kalıp kalmadığı hususunun tartışılmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/40192 Karar: 2017/12069 Tarih: 31.10.2017

"Organize Suç Örgütü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.