Madde Bağımlısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Madde Bağımlısı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Madde bağımlısı” bir kişi, psikoaktif maddelerin (uyarıcılar, uyuşturucular ve alkol) kullanımı nedeniyle bağımlılık geliştirmiş kişidir.

Bu kişilerin beyin yapısı değişir ve bu nedenle madde bağımlılığı bir nörobiyolojik hastalık olarak kabul edilir. Madde bağımlılığı tedavi edilmediği takdirde sürekli olarak ilerler, kronik hale dönüşür ve en sonu ölümcül olabilir.

Hakaret mi?


Madde Bağımlısı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın milletvekili olan katılana hitaben söylediği "Kendisi madde bağımlısı ki buraya rahatlıkla girebilmiş, bize bunu açıklasın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4785 Karar: 2015/4713 Tarih: 08.09.2015

"Madde Bağımlısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.