Erkek Misin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkek Misin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Erkek misin?" ifadesi, genellikle bir kişiye, onun davranışları veya söyledikleri nedeniyle şaşkınlık, hayret veya hoşnutsuzluk ifade etmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, karşı tarafın mantıklı veya beklenen bir şekilde davranmadığı veya düşündüğünüz gibi yapmadığı durumlarda kullanılır. Ancak, tonlama ve duruma göre, bu ifade arkadaşça bir ifade olarak da kullanılabilir.

Bazen espri veya arkadaşça bir jest olarak kullanılabilir, ancak tonlama ve ilişki bağlamı önemlidir. Aynı zamanda ifadenin kullanımı, cinsiyet ve cinsiyetçilikle ilgili sorunlara da neden olabilir; bu nedenle, cinsiyet eşitliğini ve saygıyı gözetmek önemlidir. İletişimde dikkatli olmak ve karşı tarafa saygı göstermek her zaman önemlidir.

Hakaret mi?


Erkek Misin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın boşandığı eşinden olan çocuğuyla kişisel ilişki kurma hakkı olmasına rağmen eski eşinin kardeşi katılan ... tarafından bu ilişkinin kurulmasının engellendiği düşüncesiyle, yine çocuğuyla görüşebilmek arzusuyla katılan gönderdiği mesajlarda "Sen de az bir şey nefis varsa, az bir şey erkek al, kimin parasını yediğin ortada, erkek misin oğlum sen, kimsin, ... benim kanımdan, şerefli ol gönder" şeklinde nezaket dışı ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9674 Karar: 2015/10556 Tarih: 09.11.2015

Karar #2

Olay günü sanığın katılana yönelik söylediği iddia ve kabul edilen "Sen erkek misin" şeklinde nezaket dışı ve kaba ifade niteliğindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/20925 Karar: 2021/2728 Tarih: 27.01.2021

"Erkek Misin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.