Sığır Gütsün

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sığır Gütsün"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sığır gütsün", genellikle bir kişinin kendini başka birinin emir veya isteğine göre hareket etmeye hazır bir şekilde sunması veya boyun eğmesi durumunda kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, bir kişinin kendi iradesini veya bağımsızlığını feda ederek başkasının isteklerine tabi olma eğilimini veya zayıf karakterini ifade ederken, bu tür bir tutumu eleştirmek veya alay etmek amacı taşır. "Sığır gütsün" terimi, kişinin pasif ve isteksiz bir şekilde başkasının etkisi altına girdiğini veya kontrolüne girdiğini belirtirken, olumsuz bir değerlendirme içerir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin etkileyici veya baskın bir karakterin etkisi altında kalarak kendi düşüncelerini veya iradesini geri plana atması durumlarını tanımlarken, bu tür bir tutumu eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. "Sığır gütsün" ifadesi, kişilerin kendi düşüncelerini ifade etme ve bağımsız bir şekilde hareket etme yetilerinin önemini vurgularken, aynı zamanda başkalarının etkisine karşı direnç gösterme ve kendi değerlerine sadık kalma gerekliliğini yansıtır. Bu tür ifadeleri kullanırken, karşılıklı saygıya ve hoşgörüye dikkat etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Sığır Gütsün kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılan...'e söylediği "Şu tipe bak, bu nasıl memur, şu duruşa bak" şeklindeki ve müşteki ...'e yönelik müştekinin gıyabında söylediği "Burası nasıl bir yer, müdürümüze söyleyin dağda sığır gütsün" biçimindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7233 Karar: 2015/9414 Tarih: 27.10.2015

"Sığır Gütsün" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.