Adice

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adice"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adice" kelimesi, Türkçede bir eylem veya davranışın aşağılık, alçak, kötü niyetli ve değersiz bir şekilde yapıldığını ifade eden bir zarf olarak kullanılır. Bu kelime, genellikle bir kişinin olumsuz ve hoşgörüsüz tutumlarını, eylemlerini veya davranışlarını eleştirmek için kullanılır.

"Adice" terimi, bir kişinin etik ve ahlaki değerlerden yoksun, kötü niyetli ve dürüst olmayan bir tutum sergilediğinde kullanılır. Bu kelime, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin eylemlerini veya davranışlarını eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Adice kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın yönetim kurulu başkanı olduğu ... Kooperatifleri Birliği'nin olağan genel kurulunda konuşma yaptığı sırada, yönetiminin ibra edilmemesi için delegelere baskı yapıldığına dair duyumlar alması üzerine sarf ettiği kabul edilen "Bu kadar adice, çok özür diliyorum, bu kadar namussuzca, bu kadar şerefsizce, bu kadar gayriahlaki bir düşünce tarzını delegenin aklına sokan insanlar kınıyorum" biçimindeki sözlerin, konuşma metninin bütünü ve sanık savunması incelendiğinde, nezaket dışı kaba hitap tarzı olup katılanları hedef alan sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, onların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması ve belirli şahısları hedef almaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40737 Karar: 2017/10079 Tarih: 03.10.2017

Karar #2
İnceleme konusu somut olayda; sanığın yönetim kurulu başkanı olduğu Tariş İncir Satış Kooperatifleri Birliği'nin olağan genel kurulunda konuşma yaptığı sırada, yönetiminin ibra edilmemesi için delegelere baskı yapıldığına dair duyumlar alması üzerine sarf ettiği kabul edilen, "... bu kadar adice, çok özür diliyorum, bu kadar namussuzca bu kadar şerefsizce, bu kadar gayri ahlaki bir düşünce tarzını delegenin aklına sokan insanları kınıyorum..." biçimindeki sözlerin, konuşma metninin bütünü ve sanık savunması incelendiğinde, nezaket dışı kaba hitap tarzı olup, katılanları hedef alan sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, onların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması ve belirli şahısları hedef almaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2017/ 40737 Karar:2017/10079 Tarih:03.10.2017

"Adice" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.