Arkanda Kim Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Arkanda Kim Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Arkanda kim var?" ifadesi, genellikle tehdit edici veya uyarıcı bir şekilde kullanılan bir ifadedir ve "Seni koruyan, destekleyen veya güçlü biri var mı?" anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin yalnız olmadığını, arkasında birilerinin olduğunu hissettirmek veya birinin yanında güvenli hissettiğinden emin olmak için kullanılabilir. Ancak, bazen bu ifade bir tehdit veya saldırgan bir davranış olarak da kullanılabilir, bu nedenle ifadenin kullanım bağlamına bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabileceği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Arkanda kim var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Sen haddini aşıyorsun, sen kim oluyorsun lan, arkanda kim var oğlum, dayın kim, kavga mı istiyorsun, dövüş mü istiyorsun" sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanık hakkında beraat karan verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18882 Karar: 2020/18873 Tarih: 08.12.2020

"Arkanda Kim Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.