İnsanları Birbirine Düşman Yaptın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanları Birbirine Düşman Yaptın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnsanları Birbirine Düşman Yaptın ne demek, Türkçe’de birinin başka birine zarar vermek veya aralarını bozmak için yaptığı eylemi ifade eden bir sözdür. Düşman, genellikle birine karşı kin, nefret veya düşmanlık besleyen kimse anlamına gelir. Bu söz, şeytanın müminlerin arasını bozmaya çalıştığına inanan İslam inancında da kullanılır. Bu sözü kullanan kişi, karşısındaki kişinin başkalarına kötülük yaptığını veya onları birbirine kırdırdığını iddia eder. Bu söz genellikle kızgınlık, suçlama veya eleştiri içerir.

Hakaret mi?


İnsanları Birbirine Düşman Yaptın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılandan önceki ... Belediye Başkanı olan sanığın... tarihli ve ... isimli gazetede yayımlanan yazısında katılana hitaben "Sayın Başkan, insanları birbirine düşman yaptı, huzuru bozdun, partine zarar verdin, ne sıkıntı varsa tıbbı destek almalısın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11539 Karar: 2015/10824 Tarih: 11.11.2015

"İnsanları Birbirine Düşman Yaptın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.